Genos

EU-Poland-Genos

Headquarters

Inowrocławska 9/13291
Łódź,
91-032
Poland

Contact

Agata Wyrębska
+48 42 611 63 11

Region

Country Distributor

Poradnie NZOZ Genos udzielają specjalistycznych porad z zakresu genetyki klinicznej, w tym diagnostyki przedurodzeniowej, niepowodzeń rozrodu, niepłodności małżeńskiej, prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka oraz z zakresu diagnostyki genetycznych predyspozycji do wybranych chorób nowotworowych i profilaktyki.

Signup for our monthly
MES newsletter